Hvem er vi?

P22 har gjennom 40 år bygget opp en
unik rusfaglig kompetanse. Kjærlighet,
respekt og omsorg er våre kjerneverdier.

P22 er for mennesker som er ferdig avruset
i påvente av behandling. For å få plass på P22
må man være ferdig nedtrappet på A- og
B-preparater, og man kan heller ikke være i LAR.
P22 tilbyr et skjermings-/stabiliseringsopphold
i inntil 12 uker, med mulighet for forlengelse.

Ambisjonen for oppholdet er stabilisering
og skjerming i forutsigbare, trygge og rusfrie
rammer, slik at våre beboere raskt kan øke
funksjonsnivå og istandsettes til å nyttiggjøre
seg videre plan.

Kontakt oss

Hvem er vi?

Kontakt oss

Vi er her for å hjelpe deg

Bruker du illegale rusmidler, sliter med medikamentmisbruk eller har et alkoholproblem?Rusavhengighet er i mange tilfeller et ikke-tema som som gjør det vanskelig å oppsøke hjelp og mange føler på håpløshet.Fordommer i samfunnet og mangel på åpenhet er tungtveiende faktorer for at mange kjenner på en skam rundt det å ha det tøft. Til deg som føler det slik: Du er ikke alene. Å be om hjelp er å være sterk og modig, ikke svak. Det er ikke din feil at disse fordommene finnes i samfunnet vårt. Det er ikke du som burde skamme deg.

— Stiftelsen P22

Skjerming og stabilisering.

  • Trygge rammer med en varighet inntil 12 uker
  • Vi tilbyr kun C-preparater
  • Målet er at du kommer inn i positive endringsprosesser som leder til et rusfritt liv. Vi bistår deg i å legge en plan for videre behandling.
  • P22 tilbyr et mestringsprogram med det formål å utvikle og modne en helhetsorientert motivasjon for en rusfri hverdag.
Les mer