Trenger du hjelp?

Bruker du illegale rusmidler, sliter med medikamentmisbruk eller har et alkoholproblem?
Rusavhengighet er i mange tilfeller et Ikke-tema som gjør det vanskelig å oppsøke hjelp og mange føler på håpløshet. Fordommer i samfunnet og mangel på åpenhet er tungtveiende faktorer for at mange kjenner på en skam rundt det å ha det tøft. Til deg som føler det slik: du er ikke alene. Å be om hjelp er å være sterk og modig, ikke svak.  Det er ikke din feil at disse fordommene finnes i samfunnet vårt. Det er ikke du som burde skamme deg.
Kontakt oss

Trenger du hjelp?

Alle kan motta hjelp til avrusning. Det spiller ingen rolle om du er 25 eller 70 år gammel, om du er avhengig av alkohol eller amfetamin, eller hvor lenge du har vært avhengig. For å få hjelp til avrusning og behandling kan du kontakte din fastlege. Fastlegen hjelper deg å søke behandling og innleggelse på avrusning. P22 tilbyr skjerming og stabilisering i etterkant av en avrusning og i påvente av behandling. Du, din behandler eller noen i ditt nettverk kan ta kontakt med oss, så kan vi sammen avklare om et opphold på P22 skal være en del av din vei mot et rusfritt liv.

Kontakt oss

P22 tilbyr lavterskel med skjerming og stabilisering. Målgruppen er personer som er ferdig avrust i påvente av behandling. For å få hjelp til avrusning og behandling anbefaler vi deg å kontakte din fastlege og søke om hjelp der. Fastlegen hjelper deg å søke behandling og innleggelse på avrusning. Fra avrusning tar du kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan for et inntak på P22 for et stabiliseringsopphold i påvente av behandling, slik at man kan forebygge tilbakefall.

ARTIKLER