Har du et rusproblem?

Sliter du med medikamentmisbruk / medikamentavhengighet, bruker illegale rusmidler eller har alkoholproblemer? Å søke hjelp er ikke et svakhetstegn, det er et sunnhetstegn. Å tak tak i livet og bli rusfri er i bunn og grunn en kjærlighetshandling mot deg selv og dine nærmeste!

Kontakt oss

Har du et rusproblem?

Sliter du med medikamentmisbruk / medikamentavhengighet, bruker illegale rusmidler eller har alkoholproblemer? Å søke hjelp er ikke et svakhetstegn, det er et sunnhetstegn. Å tak tak i livet og bli rusfri er i bunn og grunn en kjærlighetshandling mot deg selv og dine nærmeste!

Kontakt oss

Er du usikker på om du har et rusproblem? Sjekk faresignalene ved å se hvor mange av disse kriteriene som gjelder deg:

 1. Tilbakevendende bruk av større mengder, eventuelt over lengre perioder, enn du hadde tenkt.
 2. Tilbakevendende bruk i situasjoner hvor bruken er skadelig eller farlig for deg.
 3. Fortsatt bruk tross vedvarende eller tilbakevendende bruksrelaterte sosiale eller mellommenneskelige problemer.
 4. Du har utviklet et sug etter rusmiddelet.
 5. Du har abstinenssymptomer ved redusert bruk.
 6. Du må øke dosen etter hvert for å få samme virkning som før (toleranseutvikling).
 7. Tilbakevendende bruk som går ut over andre forventninger og oppgaver du har.
 8. Vedvarende vanskeligheter med å redusere bruken eller slutte helt, til tross for at du ønsker dette.
 9. Du bruker mye tid og penger på å skaffe deg stoffet.
 10. Bruken din fortrenger andre goder og aktiviteter.
 11. Bruken din skjer på tross av fysiske og/eller psykiske skadevirkninger.

Rusavhengighet foreligger når minst 6 av disse 11 kriteriene gjelder, og har vært til stede det siste året. Måten rusmiddelet brukes på, vil være av stor betydning for risikoen for utvikling av avhengighet. Inntaksmåter som medfører kraftig rus (drikking på styrten, intravenøst inntak fremfor røyking, røyking fremfor inntak gjennom munnen) vil øke risikoen for avhengighetsutvikling. Positive omstendigheter knyttet til rusmiddelbruken og psykososiale forhold som øker sjansen for hyppig bruk, gir lettere avhengighet.

Har du i første rekke et alkoholproblem?

Mange med et (alvorlig) alkoholproblem benekter situasjonen de er i. Bortforklaringene kan være mange. Noen faresignaler kan være: Du har alkohol innen rekkevidde til enhver tid. Du klarer ikke å stoppe å drikke selv om du blir beruset. Du er i dårlig form om morgenen etter alkoholinntak kvelden før.

I Norge er “helgefylla” eller sporadisk stordrikking utbredt, og defineres som typisk 5 enheter alkohol for menn og 4 for kvinner innenfor ca 2 timer. Fem eller flere slike episoder siste måned defineres som tungt alkoholkonsum, og faren for å utvikle en alvorlig rusavhengighet er stor.


Kilder:
 • Hva er egentlig rusmiddelavhengighet? | Thomas Clausen | Helge Waal | Jørg Mørland, Aftenposten 16.07.2017
 • DSM-6 diagnosesystem
 • The National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA – USA)
 • The Substance Abuse and Mental Health Services Administration (SAMHSA – USA)