Om oss

P22 har gjennom 40 år bygget opp en unik rusfaglig kompetanse. Terskelen er lav, engasjementet høyt og atmosfæren trygg og hjemlig.

Hvem er P22 for?
P22 er for mennesker med rusproblematikk som trenger et tilbud for å holde fast ved motivasjonen for rusfrihet – motivasjon er ”ferskvare”. Knapphet på egnede tilbud, sammen med lange ventetider for rusbehandling, er premisser ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten må forholde seg til. Det er innenfor disse rammene P22 kan brukes som et verktøy som bidrar til å opprettholde
kontinuitet i den enkeltes behandlingsforløp.

Om oss

P22 har gjennom 40 år bygget opp en unik rusfaglig kompetanse. Terskelen er lav, engasjementet høyt og atmosfæren trygg og hjemlig.

Hvem er P22 for?
P22 er for mennesker med rusproblematikk som trenger et tilbud for å holde fast ved motivasjonen for rusfrihet – motivasjon er ”ferskvare”. Knapphet på egnede tilbud, sammen med lange ventetider for rusbehandling, er premisser ansatte i kommunen og spesialisthelsetjenesten må forholde seg til. Det er innenfor disse rammene P22 kan brukes som et verktøy som bidrar til å opprettholde
kontinuitet i den enkeltes behandlingsforløp.

Lavterskeltilbud for rusavhengige

P22 er et lavterskeltilbud for rusavhengige som ønsker hjelp på veien til et rusfritt liv. Vi legger til rette for at veien til rusbehandling skal være så enkel og ubyråkratisk som mulig.

For oss er det viktig å ha et trygt og godt tilbud hvor den varme tilnærmingen kombineres med en høy grad av faglighet. Den åndelige dimensjonen i livet er også noe som naturlig tas på alvor og med største respekt.

Vi tar i mot mennesker fra hele landet. For at veien videre etter opphold på P22 skal bli best mulig, er det viktig for personer fra andre steder enn Oslo å etablere kontakt med Nav-kontoret på hjemstedet før inntak. Samarbeid er det beste utgangspunkt for et vellykket behandlingsforløp.

Har du noen spørsmål om våre tjenester?

Les mer

Aase Martiog hennes visjon

I 1979 så P22 dagens lys. Initiativtakeren var Frelsesarmé-offiseren Aase Marti og visjonen var å skape et sted hvor rusmiddelavhengige i Oslo kunne komme rett inn fra gata, bli møtt på en ubyråkratisk og omsorgsfull måte og hjulpet videre til rehabilitering. Hennes store hjerte for rusmiddelavhengige er en arv vi verdsetter høyt og bygger videre på.

I dag hjelper vi våre beboere med stabilisering etter avrusning og forberedelse til rehabilitering og en rusfri hverdag. Vi holder til på Tåsen i Oslo. Vi arbeider ut fra et kristent verdigrunnlag. For oss betyr dette bl.a. at vi møter alle mennesker som likeverdige og har kjærlighet til våre medmennesker.  Vår drøm er å den enkelte slå ut vingene, bli fri fra rus og starte et bedre liv! Vi oppnår denne visjonen gjennom å arbeide etter følgende verdier:

Kjærelighet, respekt og omsorg.

Med lav terskel og åpen dør vil vi møte dem som kommer til oss med kjærlighet, respekt og omsorg. De skal bli sett, hørt og møtt, både fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Som verdifulle mennesker møtes de ut fra sine forutsetninger, og motiveres til endring og vekst. Vi ønsker å skape et miljø som stimulerer til aktivitet og sunn livsførsel med gode relasjoner og fellesskap. Våre sammenhenger skal kjennes trygge, gi håp og hjelp til å starte et bedre liv.

Samarbeid

Vi vil gjøre vårt beste for at den enkelte bruker kommer inn i positive endringsprosesser og når sine egne mål som fører til et rusfritt og meningsfullt liv. Vi samarbeider med andre aktører i rusfeltet som kan bidra til dette.

Høy faglig kompetanse

Vi vil ha en høy faglig kompetanse og til enhver tid tilegne oss ny kunnskap og innsikt som kan gjøre P22 bedre. Vi holder oss oppdaterte og bidrar som en viktig premissleverandør inn i det rusfaglige feltet og samfunnet for øvrig.

Hos oss på P22