Artikler

P22 utøver omsorg basert på en høy grad av faglighet med over 40 års erfaring med rusproblematikk. Tekstene bygger på denne kunnskapen og vi håper de kan være nyttige for mange.

Artikler

P22 utøver omsorg basert på en høy grad av faglighet med over 40 års erfaring med  rusproblematikk. Tekstene bygger på denne kunnskapen og vi håper de kan være nyttige for mange.