Siden 1979

Utover på 1970-tallet vokste antall narkomane i Oslo betydelig. Tilbudet var dårlig. ”Hvor er huset der man uten byråkratiske omveier ganske enkelt kan sette fingeren på dørklokka og bli sluppet inn,” spurte frelsesarméoffiser Aase Marti.

Siden 1979

Utover på 1970-tallet vokste antall narkomane i Oslo betydelig. Tilbudet var dårlig. ”Hvor er huset der man uten byråkratiske omveier ganske enkelt kan sette fingeren på dørklokka og bli sluppet inn,” spurte frelsesarméoffiser Aase Marti.

Aase Marti hadde et stort hjerte for de utslåtte og dette ble hennes visjon: En trygg havn og et lavterskeltilbud midt i byen. Hun landet visjonen sin i Frelsesarméens gamle tempel i Pilestredet 22. Da arméen flyttet ut til nye lokaler, flyttet Aase Marti og hjelpernes henne inn.

I november 1979 var de i gang. Oslo kommune hadde kjøpt bygget og leide det ut til P22 for 1 krone. Mange frivillige ble med, rusavhengige strømmet på og arbeidet vokste.

Da bygget i Pilestredet skulle rives på slutten av 1980-tallet, flyttet virksomheten til Osterhausgata 11. Men ombyggingen der ble kostbar og i 1990 var P22 teknisk konkurs. Ledelsen besluttet å legge ned. Jørgen Aass engasjerte seg i denne situasjonen, samlet inn de nødvendige midlene, kjøpte opp restene og fikk arbeidet på fote igjen. Han etablerte P22 som stiftelse og var styreleder for virksomheten i drøye 30 år.

Fra juni 2021 er det Lars Rise som er styreleder. I 2015 flyttet P22 til Lovisenberggata 11, rett ved Lovisenberg sykehus, omgitt av plener og store løvtrær, her har vi vært helt frem til høsten 2021. Nå finner du P22 i Pastor Fangens vei 18 på Tåsen i Oslo.

Fortsatt ønsker vi å være et skjermings- og stabiliseringstilbud med et kristent verdigrunnlag. Alle våre dedikerte ansatte jobber hardt for å være kompetente, både sosialfaglig og helsefaglig. Ikke minst legger vi vekt på å møte hver enkelt beboer der han eller hun befinner seg i livet. Drømmen er å se mennesker starte et rusfritt liv, slå ut vingene og følge sine egne drømmer.