Pårørende

De pårørende er både en ressurs og har også egne behov i møtet med sine nære. Alle mennesker er avhengig av samspillet med sine nærmeste. Dette tar vi på alvor i vår helhetstenkning rundt hjelp til mennesker med rusproblemer.

Kontakt oss

Pårørende

De pårørende er både en ressurs og har også egne behov i møtet med sine nære. Alle mennesker er avhengig av samspillet med sine nærmeste. Dette tar vi på alvor i vår helhetstenkning rundt hjelp til mennesker med rusproblemer.

Kontakt oss

Vi har fått tilbakemelding fra våre deltagere at de vil ha med seg familie oftere på ettervernet og ønsker derfor økt fokus på pårørendearbeid, og verktøy til å bygge opp igjen deres relasjoner. Vi vil fremover legge økt vekt på dette.