Er du fagperson?

Vi er opptatt av samarbeid med andre aktører, slik at vi kan bidra til å skape gode og trygge overganger i rusomsorgen. Vi samarbeider derfor med Akuttrusmottaket (RAM) ved OUS og Oslo Legevakt.

Kontakt oss

Er du fagperson?

Vi er opptatt av samarbeid med andre aktører, slik at vi kan bidra til å skape gode og trygge overganger i rusomsorgen. Vi samarbeider derfor med Akuttrusmottaket (RAM) ved OUS og Oslo Legevakt.

Kontakt oss

Våre samarbeidspartnere

Vi er opptatt av samarbeid med andre aktører, slik at vi kan bidra til å skape gode og trygge overganger i rusomsorgen. Vi samarbeider derfor med Akuttrusmottaket (RAM) ved OUS og Oslo Legevakt.

P22 tilbyr lavterskel med skjerming og stabilisering. Målgruppen er personer som er ferdig avrust i påvente av behandling. For å få hjelp til avrusning og behandling anbefaler vi deg å kontakte din fastlege og søke om hjelp der. Fastlegen hjelper deg å søke behandling og innleggelse på avrusning. Fra avrusning tar du kontakt med oss, så skal vi hjelpe deg så godt vi kan for et inntak på P22 for et stabiliseringsopphold i påvente av behandling, slik at man kan forebygge tilbakefall. Vi er opptatt av samarbeid med andre aktører, slik at vi kan bidra til å skape gode og trygge overganger i rusomsorgen. Vi samarbeider derfor med Akuttrusmottaket (RAM) ved OUS og Oslo Legevakt.

Det er viktig for oss å jobbe målrettet for at våre beboere har en god plan for veien videre etter at oppholdet hos oss er ferdig. Vi har over mange år hatt et godt samarbeid med flere institusjoner og organisasjoner som tilbyr gode behandlingsopplegg for å bistå brukerne til å nå sine mål.

Følgende aktører er våre samarbeidspartnere:

 • Kvinnekollektivet Arken
 • Blå Kors
 • Evangeliesenteret
 • Maritastiftelsen
 • Fossumkollektivet
 • Kirkens Bymisjon
 • Frelsesarmeen
 • Phoenix Haga
 • Solliakollektivet
 • Stensløkka Ressurssenter

Ansvarliggjøring er en av våre kjerneverdier, og det kommer blant annet til uttrykk i at vi oppfordrer våre beboere til selv å ta ansvar for kontakt med ruskonsulent og NAV i sin hjemkommune. Vår saksbehandling består derfor i stor grad å bistå våre beboere i deres kontakt med de offentlige instansene. Vi samarbeider blant annet med:

 • NAV
 • Oslo kommune – Velferdsetaten
 • Drammen kommune – Senter for rusforebygging

For en enkeltstående stiftelse som oss er det viktig å være del av gode nettverk. Vi er del av blant annet:

 • Stiftelsen KRAFT
 • Fagrådet – rusfeltets hovedorganisasjon
 • Ideelt Nettverk
 • Hovedorganisasjonen VIRKE